Úvod Štúdium Externé verzus denné štúdium. Aké sú pre a proti?

Externé verzus denné štúdium. Aké sú pre a proti?

20. septembra 2016
Externé verzus denné štúdium. Aké sú pre a proti?

Milí budúci študenti vysokých škôl. Mnohí z vás ste pri výbere svojej budúcej „Alma mater“ iste riešili aj formu štúdia.Ako ísť študovať? Venovať sa štúdiu naplno a zvoliť denné, takzvané interné štúdium? Alebo sa popri štúdiu venovať aj niečomu inému a zvoliť tak diaľkové – externé štúdium? Ak sa touto otázkou stále zaoberáte, ponúkame vám prehľad kladov a záporov, ktoré so sebou prinášajú obe formy štúdia na vysokej škole.

Denné – interné štúdium na vysokej škole

Študovať interne znamená venovať škole väčšinu svojho času. Prednášky bývajú často každý deň v týždni a mnohí pedagógovia si účasť na prednáškach dennej formy štúdia doslova vyžadujú. Táto forma štúdia má oproti externej okrem nepopierateľných výhod iste aj nejaké nevýhody. No všetko je subjektívne a záleží len od pohľadu každého študenta…

Výhody interného štúdia

 1. Študentský život. Má svoje čaro. Internáty, priatelia, zábava… Veď pracovať budete po zvyšok svojho života (alebo minimálne do dôchodku). Prečo si teda neužiť študentský život, ak je to možné? Avšak aj táto výhoda môže pre niekoho znamenať skôr nevýhodu. Nutnosť odísť z domova, ubytovať sa na internáte a žiť s cudzími ľuďmi bez súkromia nie je pre každého to pravé orechové.
 2. Kvalita vzdelania. Je faktom, že interní študenti sa dostanú k množstvu poznatkov, o ktorých externí ani len netušia. Je predsa rozdiel absolvovať prednášky 5 dní v týždni po celý mesiac a iné je chodiť na prednášky dva víkendy mesačne! Avšak externé štúdium je hlavne o samo vzdelávaní a preto by množstvo prednášok nemalo mať vplyv na konečnú úroveň vedomostí.
 3. Rôzne výhody interných študentov. Karty ISIC a rôzne zľavy a výhody z nich vyplývajúce si externí študenti veru neužijú. Zľavnené kultúrne podujatia, či lacnejšie cestovné, je zas pre interných študentov samozrejmosťou.
 4. Financie. Interné štúdium je bezplatné. Avšak takisto je potrebné rátať s financiami na cestovné, ubytovanie a stravu v prípade, že neštudujete v mieste bydliska.
 5. Prídavky a daňový bonus. Ak ste študentom denného štúdia, do 26-tich rokov za vás rodičia poberajú prídavky a uplatňujú si daňový bonus. U externého štúdia to neplatí.
 6. Možnosť výberu. Interne môžete študovať na akejkoľvek vysokej škole.

Nevýhody interného štúdia

 1. Časová náročnosť. Interné štúdium si jednoducho musíte odsedieť. Väčšina prednášok je povinná. Nemáte tak možnosť plnohodnotne sa venovať niečomu inému.
 2. Žiadna prax. Pracovať popri internom štúdiu na plný úväzok je prakticky nemožné. Takýto študenti si zväčša môžu dovoliť len krátkodobé brigády.

Denné štúdium na vysokej škole sa dá považovať za výhodnejšie, pretože škole sa môžete naplno venovať a zároveň si užiť študentský život a čerpať výhody vysokoškolského študenta. Bohužiaľ, nie každý má možnosť takto študovať.

Diaľkové – externé štúdium na vysokej škole

Mnohí považujú diaľkové štúdium na vysokej škole len za akési naháňanie titulov. Všetko však závisí od samotného študenta. Kým pre jedného je možnosť študovať diaľkovo jediným východiskom a jediným možným spôsobom, ako získať vzdelanie, iný študuje naozaj len preto, aby získal titul a pritom venoval škole čo najmenej času. V niektorých prípadoch je však externá forma štúdia považovaná dokonca za ťažšiu, ako denné štúdium. Pri externom štúdiu totiž môžeme hovoriť aj o takzvanom „samo štúdiu“, ktoré je dopĺňané konzultáciami s pedagógmi. Študent sa tak mnoho krát musí spoliehať sám na seba. Musí si dokázať dobre rozvrhnúť čas medzi školu, prácu a prípadne aj rodinu. Čo naozaj nie je jednoduché! Ako je to teda s externou formou štúdia?

Výhody externého štúdia

Treba podotknúť, že čo je pre jedného výhodou, pre iného zas môže znamenať nevýhodu. Sám budúci študent musí zvážiť, čo mu bude najviac vyhovovať. Avšak všeobecne možno povedať, že k základným výhodám externého štúdia patria tieto:

 1. Možnosť pracovať popri štúdiu. Táto výhoda externého štúdia je naozaj nezanedbateľná. Mnohí externí študenti sú totiž už živiteľmi rodín a preto si nemôžu dovoliť nepracovať a venovať sa štúdiu naplno. Je však nutné dohodnúť sa so zamestnávateľom. Niektorí nie sú natoľko benevolentní, aby svojho zamestnanca uvoľňovali niekoľko krát mesačne kvôli štúdiu. Iný prípad je ten, ak pracujúceho vyšle študovať zamestnávateľ. No aj v opačnom prípade sa dá, ak sa chce… Pracujúci študent má totiž možnosť čerpať dovolenku, či občas nejakú tú prednášku vynechať.
 2. Študent zároveň získava prax. Obrovskou výhodou je tiež to, ak študent externého štúdia pracuje v odbore, ktorý študuje. Získa tak neoceniteľné skúsenosti a prax. Vďaka tomu môže „predbehnúť“ spolužiakov študujúcich interne, čo sa týka možnosti zamestnať sa. Ako totiž isto viete, zamestnávatelia nelogicky požadujú pracovné skúsenosti, vzdelanie a zároveň nie príliš vysoký vek. Je to vôbec možné? Áno, ak pracovné skúsenosti získate práve počas štúdia na vysokej škole.
 3. Viac času na rozhodnutie. Je chvályhodné, ak absolvent strednej školy má jasno, čomu sa chce vo svojom živote venovať a čo chce ísť študovať. Často tomu tak ale nie je a študenti si volia školu len preto, že je na to vhodný čas a chcú v štúdiu pokračovať. Nevedia však, čo ich skutočne zaujíma… V tomto prípade sa dá povedať, že externé štúdium je výhodnejšie. Na externé štúdiá sa totiž často hlásia o čosi starší študenti, ktorí čo – to zakúsili a majú jasno, čomu sa v živote budú venovať.
 4. Zodpovednosť. Externá forma štúdia naozaj človeka naučí zodpovednosti, svedomitosti a cieľavedomosti. Študent sa musí spoľahnúť sám na seba, dokázať si získať všetky potrebné informácie a dokonale zatriediť čas.

Nevýhody externého štúdia

 1. Úroveň a kvalita vedomostí. Nemusí to byť pravidlom, no stáva sa, že externým študentom sa v konečnom dôsledku dostane menej vedomostí, ako tým interným. Je tomu tak, samozrejme, práve z dôvodu menšieho množstva času, ktorý je štúdiu venovaný. Občas je nutné látku si vypočuť a nechať si ju vysvetliť od pedagóga. To často krát externým študentom chýba.
 2. Financie. Na rozdiel od interného štúdia, externé štúdium na vysokej škole je spoplatňované. Aj keď školy tento poplatok nazývajú „dobrovoľnými príspevkami“, bez zaplatenia jednoducho nevyštudujete. Poplatky za semester sa pohybujú vo výške niekoľkých stoviek až tisíc eur.
 3. Menší výber zamerania. Niektoré smery sa externe jednoducho študovať nedajú. Napríklad lekárom sa vďaka externému štúdiu iste nestanete. Externe sa dajú študovať zväčša ekonomické a filozofické smery.
 4. Náročnosť. Prísť z práce, postarať sa o rodinu a v noci sa ešte učiť, naozaj nie je med lízať. Externé štúdium na vysokej škole je často fyzicky aj psychicky náročné. Samozrejme v prípade, ak vám na vedomostiach naozaj záleží a venujete sa štúdiu zodpovedne.
 5. Tí externisti nič nevedia! Každý externý študent sa s touto vetou iste stretol. „Veď Vy to máte v podstate zadarmo, nemusíte sa učiť, skúšky máte za účasť…„ To však môže tvrdiť len ten, kto takto neštudoval. Samozrejme, interné štúdium je tiež mimoriadne náročné! Takže iste tu nie je priestor na posudzovanie, dokonca odsudzovanie tej ktorej formy štúdia. Všetko totiž závisí od možností a šikovnosti samotného študenta.

Pamätajte, že či sa už rozhodnete pre externú alebo internú formu štúdia, dôležité je hlavne vedieť, čo chcete študovaťzvoliť si tak správny smer. Ak vás štúdium bude baviť, budete v ňom dobrí bez ohľadu na jeho formu. Tak veľa šťastia pri rozhodovaní!

Neprehliadnite