Úvod Vysoké školy Kam na ekonomickú vysokú školu?

Kam na ekonomickú vysokú školu?

20. septembra 2016
Kam na ekonomickú vysokú školu?

Súčasné nastavenie spoločnosti a potrieb na trhu práce praje prírodovedným odborom. Stále väčší nezáujem o humanitné vedy núti študentov zvažovať svoj výber. Ekonómia môže byť dobrým riešením, ak sa chcete v budúcnosti uplatniť. Podľa pracovného portálu Profesia patria práve absolventi ekonomiky medzi dlhodobo najvyhľadávanejších zo strany zamestnávateľa. Nehovoriac o tom, že finančná gramotnosť, môže byť v dnešnej dobe ekonomických výkyvov, kríz a menových prepadov veľmi užitočná.

Z čoho ísť maturovať, ak máte záujem o štúdium ekonomiky? Ktoré fakulty majú dostatočný kredit a pripravia vás na budúce povolanie najlepšie? Čítajte ďalej a dozviete sa.

Aké si vybrať maturitné predmety?

Ak chcete po strednej škole pokračovať v štúdiu ekonómie, je dobré, ak navštevujete gymnázium alebo obchodnú akadémiu. Nie je vylúčené, že aj z iného typu strednej školy, vás prijmú. No dôraz na matematiku je vysoký a je možné, že na priemyslovke ste nemali dostatočnú dotáciu hodín.

Všetko sa však v prípade záujmu a s trochou šikovnosti dá dobehnúť. Medzi maturitnými predmetmi by teda nemala chýbať matematika. Slovenský jazyk je povinný a jeden cudzí jazyk tiež, pričom sa odporúča angličtina. Názory na štvrtý predmet sa rôznia. Tu je dôležité si zvážiť, na akú konkrétnu oblasť ekonomiky sa chcete zamerať. Napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave má 6 fakúlt – národohospodársku, obchodnú, fakultu hospodárskej informatiky, fakultu podnikového manažmentu, fakultu medzinárodných vzťahov a fakultu aplikovaných jazykov.

Z tohto príkladu pekne vidno, že ak sa zameriate napríklad na národné hospodárstvo, tak je dobrým výberom geografia. V prípade hospodárskej informatiky sa venujte informatike už na strednej a na medzinárodné vzťahy vás pripraví občianska náuka. Samozrejme, každá fakulta má aj svoje prijímacie skúšky, o ktorých sa dozviete na stránkach tej – ktorej školy. Preto je dobré zamerať sa aj na poznatky, ktoré sa budú od uchádzačov vyžadovať. Výhodou môže byť absolvovanie kurzu, ktorý väčšina odborov ponúka stredoškolským študentom a dáva im tým priestor získať informácie potrebné pri prijímacích skúškach.

Ktoré fakulty obstáli v rebríčkoch?

Ako si teda vybrať štúdium ekonómie na tej najlepšej fakulte? Je veľmi ťažké určiť najlepšiu, no existuje už niekoľko hodnotení podľa rôznych kritérií a tie môžu byť v rozhodovaní smerodajné. Akademická rankingová a rantingová agentúra ARRA vypracováva každý rok rozsiahle hodnotenie fakúlt vysokých škôl.

Čo sa týka ekonomických fakúlt stojí na čele už tretí rok Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Dosiahla percentuálny index 81,3 %, pričom sa posudzovala kvalita vzdelávania, atraktivita štúdia, dostupnosť výskumu, doktorandi a grantová úspešnosť. Nasleduje Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU, Národohospodárska fakulta EU, Ekonomická fakulta UMBPodnikovohospodárska fakulta EU, ktorá sa nachádza v Košiciach.

Na poslednom mieste skončila Ekonomická fakulta UJS, ktorá dosiahla 18,5 %, čo je oproti prvej pomerne veľký rozdiel. Podobne zle tiež dopadla VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia a Fakulta manažmentu PU.

Toto však nie je jediný rebríček, pomocou ktorého sa dá orientovať. Profesia minulý rok zverejnila hodnotenie fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov. V rámci ekonomických fakúlt sa v ňom vysoko umiestnila Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela a Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity. Zaujímavé je, že tieto dva rebríčky sa viac – menej prekrývajú. Z toho sa dá usudzovať, že záujem zamestnávateľov do veľkej miery určuje kvalita školy.

Čo vám ešte pomôže pri výbere?

Načrtli sme vám niekoľko základných možností, podľa ktorých sa dá orientovať pri výbere vysokej školy. Vy však môžete zvažovať aj iné, a to napríklad dostupnosť od bydliska, mieru úspešnosti prijatia, možnosť využitia zahraničného výmenného programu, ponuku štúdia v cudzom jazyku alebo individuálny prístup vyučujúcich. Aj takéto podmienky sa dajú pri výbere zohľadniť. Pomôcť vám s tým môže napríklad sprievodca študijnými programami Aula (www.aula.sk). Orientácia na stránke je veľmi jednoduchá, a potom ako si navolíte svoje požiadavky, vám budú ponúknuté možnosti šité na mieru.

Nápomocným môže byť aj Portál vysokých škôl, ktorý okrem základných informácii o vysokých školách ponúka aj rôzne novinky o školských projektoch, konferenciách a seminároch. Jednoducho, dá sa vďaka nemu získať jasný prehľad o všetkých možnostiach vášho budúceho štúdia. A vašou úlohou je už len si vybrať.

Neprehliadnite