Úvod Motivácia a učenie Chemický kvíz

Chemický kvíz

14. júla 2020
Chemický kvíz

Chemický kvíz

Mnohí z nás asi chémiu na strednej škole nemali v láske. Niektorí ani na základnej. Bol to predmet, ktorý bol príliš ťažký, učenie sa množstva vzorcov, vedieť zákony. Skrátka, samá teória. Na druhej strane bolo zaujímavé, keď sme mali labáky a mohli robiť pokusy.  Veď koho z nás by nebavilo sledovať, ako sa mení sfarbenie vody pridaním nejakej látky. Potom prišla tá horšia časť. Písanie protokolov. Ale to všetko sme zvládli a chémiu už máme za sebou. Tí, ktorí sa vybrali chemickým smerom alebo medicínou, v tomto pokračujú, ale už na oveľa vyššej úrovni. Rozhodli sme sa však troška, aby sme si oprášili naše znalosti z chémie, pripraviť kvíz, ktorý nám ukáže, čo všetko si ešte z tej chémie pamätáme.

1. Aký je vzorec kyseliny sírovej?

A: H₂CO₃                C: H₂O
B: H₂SO₄                D: NaCl

2. Pri akej teplote vrie voda?

A: 87˚C                       C:   65˚C
B: 99˚C                       D: 100˚C

3. Ktoré z menovaných prvkov označujeme za halogény?

A: F, Cl,Br, I              C: K, Na, I, Cl
B: F, Sb, Cl, As          D: Se, Br, I, F

4. Aký názov má kyselina H₃PO₄:

A: kyselina fosforná               C: kyselina fosforečná
B: kyselina fosforičitá            D: kyselina uhličitá

5. Vzorec fyziologického roztoku je:

A: H₂O                       C: NaCl
B: NaOH                    D: NH₃

6. Aký vzorec má etanol?

A: CH₃- CH₂- CH₂- OH        C: CH₃-CH₂-O
B: CH₃- OH                        D: CH₃- CH₂- OH

Chemický kvíz

Chemický kvíz

Správne odpovede: 1B, 2D, 3A, 4C, 5C, 6D

Ak ste došli až sem, tak vám blahoželáme k úspešnému ukončeniu kvízu. Prešli ste si všetky otázky, ktoré boli z každej oblasti chémie, ale zároveň to boli aj základy. Ako sa vám kvíz páčil? Mali ste plný počet bodov? Ak nie, tak koľko sa vám podarilo nazbierať?

O tom všetkom nám môžete písať dole v komentároch a samozrejme ak máte nejakú vtipnú príhodu, ktorá sa udiala na hodine chémie, nebojte sa a podeľte sa o ňu s nami. My sa len potešíme 🙂 .

 

Neprehliadnite