Úvod Vysoké školy Chcete študovať masmediálnu komunikáciu? Neprehliadnite tieto školy!

Chcete študovať masmediálnu komunikáciu? Neprehliadnite tieto školy!

20. septembra 2016
Chcete študovať masmediálnu komunikáciu? Neprehliadnite tieto školy!

Láka vás svet masmédií? Ak túžite stať sa novinárom, reportérom, mediálnym špecialistom, či copywriterom, zoznámte sa s vysokými školami, kde môžete masmediálnu komunikáciu študovať. Úspešné absolvovanie štúdia na niektorej z nich vás totiž pripraví na výkon vysnívaného povolania.

UCM v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

Aj keď táto fakulta v rebríčkoch vysokých škôl zastáva skôr koncové priečky, predsa sú mnohí jej absolventi úspešní redaktori, moderátori, či marketingoví manažéri. Kvalita fakulty sa z roka na rok zvyšuje. Napríklad počas štúdia pri praktických predmetoch ponúka svojim študentom možnosť využívať najmodernejšie zvukové a televízne HD štúdio na Slovensku. Študenti tiež majú možnosť venovať sa praktickým aktivitám, a to tvorbe mediálnych obsahov, organizovaniu rôznych eventov, či riešeniu úloh externých zadávateľov.

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Katedra komunikačných a mediálnych štúdií

Masmediálne štúdiá na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity patria medzi najstaršie na Slovensku. To znamená, že na tejto vysokej škole sa začali médiá vyučovať medzi prvými. Škola prináša študentovi teoretické poznatky o fungovaní médií, ale i možnosti mediálnej praxe v študentskej televízii Mediálka.

Akadémia médií v Bratislave, Katedra mediálnej komunikácie

Absolvent tejto vysokej školy bude schopný a pripravený pracovať ako redaktor v printových, elektronických, či nových médiách. Môže tiež zastávať pozíciu manažéra v mediálnych, spravodajských, či reklamných agentúrach.

Pozrite si tiež ďalšie možnosti masmediálnych štúdií na Slovensku, ktoré nájdete na portáli vysokých škôl.

Z akých predmetov maturovať?

Ak chcete byť úspešní na prijímacích pohovoroch na niektorú z týchto univerzít alebo vysokých škôl, mali by ste byť vynikajúci v predmetoch slovenský jazyk, anglický alebo iný cudzí jazyk, mali by ste mať všeobecný prehľad z dejín, všeobecný prehľad v kultúre a médiách. Vhodné je teda maturovať zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka, dejepisu, prípadne náuky o spoločnosti. Súčasťou prijímacej skúšky však môže byť i praktická časť, ktorá zahŕňa vlastnú tvorbu a prezentáciu uchádzača.

Ak vás médiá skutočne zaujímajú, pre rozšírenie všeobecného prehľadu z tejto oblasti určite navštívte i stránky Centra mediálnej gramotnosti. Vedomosti z oblasti všeobecného prehľadu sú totiž jednou z podmienok, ktoré potrebujete splniť ako uchádzač o štúdium masmédií.

Neprehliadnite