Úvod Štúdium Maturita 2019

Maturita 2019

23. apríla 2019
Maturita 2019

Maturita 2019

Ako iste všetci vieme, NÚCEM si aj tento rok pre nás pripravil fajnové testíky, no hlavnou perličkou bola maturita zo slovenského jazyka. Opäť otázky, ktoré postavili na nohy nielen žiakov, ale aj učiteľov, upútali aj našu pozornosť. Aké sú teda „hajlajty“ tohtoročnej maturity? Vedeli by ste na nich odpovedať správne? Pozor, pri jednej odpovedi sú, podľa nás, správe dve odpovede. Správne odpovede nájdete na konci článku.

1. Básnickú skladbu Marína zaraďujeme

A: k príkladom dobového zápasu autora za národné ideály
B: k najrevolučnejším dielam v slovenskej poézii
C: k dielam, ktorými sa vo svojej tvorbe inšpiroval Ján  Kollár
D: k vrcholom slovenskej romantickej poézie

2. Orol tatranský bol

A: súčasťou časopisu Slovenské pohľady
B: prílohou novín Slovenské národné noviny
C: časopisom, ktorý vydával spolok Tatrín
D: novinami, ktoré vydával Mikuláš Dohnány

Maturita 2019

Maturita 2019

3. Ktorý žáner dominoval v stredovekej literatúre?

A: tragédia
B: román
C: legenda
D: epos

4. V ktorej možnosti sa nachádza epiteton/básnický prívlastok?

A: duša príkro o mne súdi
B: pokým ho jasné slnce neosvieti
C: len s vaším krídlom vzlietam
D: ku mne sladké svetlo prúdi

5. V ktorej z možností nájdeme združené pomenovanie?

A: sladené malinovky
B: pohodlie domova
C: sýtené nápoje
D: vlastné predstavy

Tak čo, sú vaše odpovede správne?

Správne odpovede: (1D/2B/3A/4B aj D/5C)

Neprehliadnite