Úvod Motivácia a učenie Ako nám ide slovenský jazyk?

Ako nám ide slovenský jazyk?

13. januára 2019
Ako nám ide slovenský jazyk?

Ako nám ide slovenský jazyk?

Ako nám ide slovenský jazyk?

Ako nám ide slovenský jazyk?

Takmer každý, kto si číta práve tento článok, má na občianskom preukaze napísanú národnosť slovenskú. No koľkí z nás sa aj naozaj môžu pýšiť tým, že ovládajú slovenský jazyk?

Pripravili sme si pre vás 10 otázok, ktoré vám ukážu, ako ste jazykovo zdatní. (správne odpovede nájdete na konci článku)

1. Doplňte správny tvar do vety.
Podaj ____ prosím ten dokument z poisťovne.
A: MY                        B: MI

2. Vyberte správny tvar.
Včera________ zaujímavá myšlienka.
A: mi napadla                        B: ma napadla.

3. Ktorý tvar je správny?
A: Môžeme                        B: Môžme

4. Doplňte do vety.
Chlapci z našej triedy boli veľmi ______.
A: obľúbený                        B: obľúbení

5. Rozhodnite.
Bol som na prechádzke so ______ psom.
A: svojím                        B: svojim

6. Vyberte.
A: Prídem za päť minút.                        B: Prídem o päť minút.

7. Doplňte do vety.
Včera som stretla milú______.
A: paniu                        B: pani

8. Vyberte.
A: Variant                        B: Varianta

9. Ktoré je správne?
A: Pomazánka                        B: Nátierka

10. V ktorom roku bol kodifikovaný spisovný slovenský jazyk, ktorý využívame dodnes?
A: 1843           B: 1787

Správne odpovede:

(1.B, 2.A, 3.A, 4.B, 5.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.B, 10.A)

Ako ste dopadli? Všetky odpovede ste mali správne? Ak áno, tak ste jednoducho úžasní 😊

Neprehliadnite