Úvod Motivácia a učenie Ako napísať seminárnu prácu

Ako napísať seminárnu prácu

19. novembra 2018
Ako napísať seminárnu prácu

Ako napísať seminárnu prácu

Semester sa pomaly končí a blíži sa obdobie odovzdávania seminárnych prác na zápočty a ťažké skúškové obdobie. V krátkosti vám priblížime, čo by mala seminárna práca obsahovať, čo by obsahovať nemala, na čo klásť dôraz a čoho sa vyvarovať.

Seminárnu prácu je potrebné písať na tému, ktorú vám zadali v škole. Nie vždy je to téma, ktorá je vám blízka. Vtedy vám môže pomôcť tím odborníkov 😊. Seminárna práca by mala byť členená na úvod, jadro a záver. Jadro závisí od určeného rozsahu, zadania v škole. Úvod by mal mať rozsah približne pol až jednu stranu, a to isté platí aj o závere. Za záverom nasleduje zoznam použitej literatúry. Tento zoznam je veľmi dôležitý, aby bolo jasné, odkiaľ ste čerpali.

Napíšeme podklady pre Vašu akademickú prácu

Napíšeme podklady pre Vašu akademickú prácu

Veľa študentov má problém s tým, ako začať písať seminárnu prácu. Najčastejšie sa na začiatku zamýšľajú nad tým, ako začať písať úvod. Omyl. Seminárnu prácu začnite písať vždy od jadra. Vyhľadajte a naštudujte si literatúru, ktorá vám bola odporúčaná v škole. Veľmi nápomocný je aj internet. Nájdete tam množstvo informácií, online kníh a publikácií. Pozor však na plagiátorstvo. Každá prevzatá myšlienka musí mať uvedený zdroj. V prvom rade sa zamerajte na najdôležitejšie informácie týkajúce sa vašej témy. Definujte základné pojmy. Prácu vždy rozdeľte do kapitol a podkapitol. Pôsobí to úhľadnejšie a lepšie sa v tom budete vy a učiteľ vyznať. Nakoniec sa z toho dá pekne urobiť automatický obsah. Číslovanie strán si zvyčajne seminárna práca nevyžaduje, je to bežné len pri prácach väčšieho rozsahu.

Pred začiatkom písania si vždy prečítajte smernicu školy. Nachádza sa na stránke vašej školy. Je tam uvedené, ako má vyzerať titulný list, ako správne citovať (keďže existuje veľa spôsobov a každá škola si vyžaduje ten svoj), ako má vyzerať zoznam použitej literatúry, aký typ písma máte použiť, aké riadkovanie, ako máte mať v dokumente nastavené okraje a podobne.

Napíšeme podklady pre Vašu akademickú prácu

Napíšeme podklady pre Vašu akademickú prácu

Seminárna práca by mala byť písaná autorským plurálom. Nemala by obsahovať citáty a parafrázy zo stránok, ktoré nie sú dôveryhodné. To vám však v škole určite povedia. Taktiež sa do seminárnej práce neodporúča dávať obrázky, ak si to však nevyžaduje samotné zadanie. Ak je už nutné použiť obrázok, nedávajte ho na celú stranu. Učiteľ si môže myslieť, že si tým chcete zvýšiť počet strán 😊

Keď už máte všetko „zmáknuté“ – smernicu a jadro práce, môžete sa vrhnúť na úvod a záver. V úvode popíšete, o čom práca bude a stručne predstavíte svoju tému, cieľ a členenie práce. V závere zase zhrniete, čomu ste sa v práci venovali a k čomu ste dospeli.

Napísať seminárnu prácu nie je nič zložité. Najťažšie je rozbehnúť sa a potom to už ide samo. Napísať prvú bude asi najdesivejšie. Pri desiatej už budete profesionálmi. Prajeme veľa zdaru v písaní!

Neprehliadnite