Úvod Motivácia a učenie QUIZ! Maturita zo slovenského jazyka

QUIZ! Maturita zo slovenského jazyka

3. júla 2020
QUIZ! Maturita zo slovenského jazyka

Maturita zo slovenského jazyka

Vieme, že maturantov tento rok obišla maturita. Oukej, zopár odvážlivcov ju absolvovalo, ale prevažne sa maturanti potichu tešili, že ich tento stres obišiel. Budúci rok už, veríme, budú maturity normálne – ale čo bude o rok normálne, to si netrúfame povedať. Online maturity? Možno. Zato maturovať zo slovenčiny, nech už v akejkoľvek forme, bude asi každý z nás.

Takže, my sme sa rozhodli, že nechceme maturantov ukrátiť o tento zážitok (rozumej písanie testu zo slovenského jazyka) a povyťahovali sme zo starých testov pár otázok, len aby sme zistili, ako by sme to asi zvládli. Tak, maturanti, toto je pre vás.

1. V ktorej z možnostije uvedené jednovýznamové slovo?

A: nevesta                  C: bozk
B: rúčka                      D: pamiatka

2. NARKS je:

A: skratka                   C: skratkové slovo
B: značka                    D: odvodené slovo

3. Ruský jazyk patrí do rovnakej skupiny slovanských jazykov ako:

A: bulharčina              C: chorvátčina
B: poľština                 D: ukrajinčina

4. Dielo Zvieracia farma je podobne ako bájka založená na nepriamom pomenovaní skutočnosti, teda na:

A: alegórii                   C: kontraste
B: asociácii                 D: hyperbole

5. Napíšte genitív singuláru slova česť.

Správna odpoveď:…………………..

6. Ktoré zámeno predstavuje iný druh, ako zvyšné tri?

A: nič                          C: nikým
B: nejaký                    D: žiadne

Maturita zo slovenského jazyka

Maturita zo slovenského jazyka

 

Správne odpovede: C, A, D, A, cti, B

Nejaká tá predstava toho, ako vyzerá písomná časť maturitnej skúšky, by bola za nami. Samozrejme, že je tam aj mnoho iných otázok, ktoré sa týkajú hlavne konkrétnych ukážok. Takže, maturanti, bolo to ťažké? Ako ste dopadli? Mali ste všetko správne? Nehanbite sa a napíšte nám vaše výsledky dole do komentárov. Možno tam nájdete niekoho, kto mal rovnaký výsledok ako vy.

 

 

Neprehliadnite