Úvod Inšpirácie Maslowova hierarchia ľudských potrieb

Maslowova hierarchia ľudských potrieb

15. júla 2019
Maslowova hierarchia ľudských potrieb

Maslowova hierarchia ľudských potrieb

Každý z nás má nejaké potreby. Ľudské. Ide o niečo, čo je pre každého z nás rovnako dôležité. Ak chceme žiť plnohodnotný život a nie len jednoduché prežívanie, čo je logické, pretože každý z nás sa snaží žiť najviac, ako sa len dá a užívať si každú chvíľu svojho života. Jeden americký filozof a psychológ menom Abraham Harold Maslow sa raz rozhodol vytvoriť pyramídu, kde usporiada ľudské potreby podľa dôležitosti. Ak chceme mať plnohodnotný život, je dôležité, aby sme naplnili všetky tieto stupne pyramídy. Nedostatok v základných potrebách môže výrazne ovplyvniť aj naše zdravie, či šťastie, ináč povedané, život každého človeka.  Ako teda vyzerá?

Na prvom, najnižšom stupni sú fyziologické potreby. Sú potrebné hlavne pre náš organizmus a majú aj najvyššiu prioritu, pretože sú dôležité pre každého jednotlivca na svete rovnako. Za takéto potreby sa môže označovať napríklad potreba dýchania, potreba prijímania potravy, potreba spánku, či vody. Sú to veľmi dôležité veci, pri ktorých nedostatok nás môže až zabiť. Preto je potrebné, aby sme na nich dávali pozor, kontrolovali sa napríklad, či pijeme dostatok vody, či máme dostatok spánku, pravidelne jeme. Bez naplnenie týchto potriem sa nevieme posunúť vyššie. Ak sme prešli prvým stupňom, nasleduje potreba bezpečia, istoty. S bezpečnosťou sa stretávame neustále a ani si to neuvedomujeme. Napríklad, keď ideme ráno do práce, skontrolujeme, či sme zamkli, či sme vypli všetky spotrebiče. Avšak aspoň jednu chvíľu každý deň si uvedomíme, že strácame istotu. Strachujeme sa o deti, o stratu práce, trápi nás, či máme dostatok peňazí na zaplatenie nájomného, uživenia samého seba a mnoho ďalších výdavkov, ktoré musíme platiť každý mesiac. Preto je dobré, aby sme mali stále nejakú finančnú rezervu, aby sme sa nemuseli strachovať aspoň o to. Treba sa hlavne uistiť, že ak by sa odrazu niečo stalo, či by sme vedeli z takej situácie vyviaznuť v poriadku.

Maslowova hierarchia ľudských potrieb

Maslowova hierarchia ľudských potrieb

Na treťom stupni sa už nachádza potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti. Ide o sociálny kontakt. Neuvedomujeme si to často, ale čo by sme robili, ak by sme odrazu nemali priateľov, nemali rodinu, nikoho, na koho by sme sa mohli spoľahnúť? O tom je tretí stupeň. Je potrebné, aby sme neustáli boli v nejakom kontakte s ľuďmi a mali pri sebe niekoho, komu sa môžeme vyrozprávať, nechať si poradiť. Môže ísť o rodinu, o dobrého kamaráta, či o partnera. Preto si neustále nechávajme ľudí pri sebe, neodhadzujme ich navždy, ak na nich práve nemáme náladu. Na štvrtom stupni máme potrebu uznania, ocenenia. Častokrát sami pociťujeme, že nám chýba, aby nás niekto trošku obdivoval. Aby nám niekedy niekto povedal, akí sme skvelí. Nejde o to, aby sme boli na prvej strane magazínov, aby sme boli slávni. Ide iba o to, aby sa nám dostalo uznania. Aby sme mali pocit, že to, čo robíme, má  zmysel. Že naša práca je ocenená. Je to veľmi dôležité, lebo potom sa začneme cítiť nepotrebnými a prestane nás baviť to, čo niekedy bolo našou záľubou.

Poslednou a najpodstatnejšou častou celej pyramídy je sebarealizácia. Ide o potrebu naplnenia svojich schopností a snahy byť najlepším človekom, akým len vieme byť. Ide o naplnenie našich potrieb a realizácií. Buďme lepšími ľuďmi nie kvôli ostatným, ale kvôli sebe. Ide o rozvoj samého seba. Hľadajme príležitosť naučiť sa niečo nové alebo si osviežiť vedomosti, ktoré sme nadobudli v škole. Napríklad, staňte sa autorom podkladov vysokoškolských prác a nechajte si platiť za vedomosti (https://kvalitneseminarky.sk/pracuj-ako-autor-vysokoskolskych-prac/) Nejde tu len o jednoduché kopírovanie, ale reálnu prácu s odbornou literatúrou, štúdiom ktorej získate kopec nových vedomostí.

Toto bolo 5 základných potrieb každého človeka. Ak sa nad tým zamyslíme, tak určite sa nám niekedy stalo, že nám bolo blbo, nič nás nezaujímalo, nič nás nebavilo, mali sme zlú náladu.

Ak si prečítame každý jeden bod, uvedomíme si, že tam nájdeme odpoveď na naše trápenie.

Zdroj: http://oldwww.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/AUPO_Psychologica_34_Varia_Psychologica_X.pdf#page=63

Neprehliadnite